Konkurs "Bożonarodzeniowe Anioły"

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w świątecznym konkursie plastycznym pn. „Bożonarodzeniowe Anioły”

 Cel  konkursu:

- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
- pobudzanie wyobraźni
- popularyzacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych

 Zasady udziału w konkursie:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne przedstawiające postać anioła.

- sposób wykonania  prac jest dowolny (mogą to być anioły z masy solnej, z wełny, szmatek, słomy, makaronu, papierowe, szydełkowe, prace rysunkowe, malarskie…).Maksymalna wysokość postaci anioła nie może przekraczać  1 m, natomiast prac rysunkowych i malarskich nie większa niż A3
- każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę, oceniane będą tylko prace indywidualne.
- organizator nie odsyła nadesłanych prac, ale można je będzie odebrać osobiście po zakończonej wystawie czyli od 27.02.2015r.

 Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy do 18 grudnia br. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 i w soboty od  godz. 15.00 do 20.00.

Każda praca powinna być dokładnie podpisana ( imię i nazwisko, wiek, kategoria, adres, telefon).

 Kryteria oceny:

- samodzielność wykonania pracy

- staranność wykonania
- wrażenie artystyczne

 Nagrody:

W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

 Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach:

- dzieci z klas I – III

- dzieci  z klas IV – VI
- młodzież z gimnazjum I – III
- młodzież ze szkół średnich i dorośli

 Komisja konkursowa:

- prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora

- decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania
- komisja nie będzie brała pod uwagę prac niezwiązanych tematycznie z konkursem i prac niepodpisanych

 Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Nadesłane prace będą wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy w okresie świątecznym.

Ogłoszenie wyników na naszej stronie internetowej  i na naszym profilu na facebooku. Laureaci zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród telefonicznie. Komisja konkursowa dokona oceny prac początkiem stycznia.

Źródło.

Ostatnio dodani twórcy regionalni

Bożena Śleziak
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Biżuteria, Haft, Koronkarstwo, Szydełkowanie
Czytaj więcej
Marian Łoboz
Gmina:
Jeleśnia
Rodzaj twórczości:
Rzeźba
Czytaj więcej
Katarzyna Piętka
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Bibułkarstwo
Czytaj więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Żywiecki Raj".
Strona finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.