Trwa projekt „Nasze Korzenie”

Warsztaty - w których do tej chwili wzięło udział ponad 200 osób - oraz stroje dla ZS "Grojcowianie" będą głównymi owocami projektu "Nasze Korzenie" realizowanego przez GCKPT Radziechowy-Wieprz.

 

Bibułkowe kwiaty i malowidła na szkle  to tylko część owoców projektu „Nasze Korzenie”, które – dzięki prowadzonym warsztatom – widać już teraz.  Dzięki uzyskanemu dofinansowanie w ramach projektu zostanie zakupione także 16 kompletów strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”. Całkowity koszt projektu to ponad 31 tysięcy złotych.

Realizacja projektu „Nasze Korzenie” zakładała przeprowadzanie otwartych dla wszystkich mieszkańców gminy warsztatów z malarstwa na szkle oraz bibułkarstwa. Chętni swoją wolę uczestnictwa mogli zgłaszać za pośrednictwem drogi mailowej zapisując się na zajęcia w konkretnych sołectwach naszej gminy. Pierwsze warsztaty odbyły się 18 lutego w Domu Ludowym w Radziechowach od tego czasu przez cztery dni w tygodniu zgłoszeni uczestnicy mieli – albo też będą mieć – okazję do skorzystania z wiedzy i umiejętności zamieszkujących naszą gminę specjalistów w tych dziedzinach sztuki. Zajęcia z bibułkarstwa prowadzi Pani Maria Grzegorek, wybitny twórca ludowy, a także gawędziarka i poetka, której dzieła są szeroko znane nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą: w Pekinie, Berlinie czy też w Austrii. O malowaniu na szkle opowiada i uczy Pani Agata Kąkol, nauczycielka plastyki, prywatnie zajmująca się rękodziełem artystycznym i w tym od 25 lat już malarstwem na szkle, posiadająca ogromne doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów i warsztatów na ten temat.

Warsztaty te trwać będą jeszcze do końca marca. Już teraz udział w nich wzięło ponad stu uczestników w różnym wieku. W sumie weźmie w nich udział ponad 240 osób w całej gminie!

Zajęcia artystycznie propagujące tradycyjne techniki rękodzielnicze  to tylko jednak jeden z elementów projektu, którego koszt całkowity wynosi 31 500 zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu – w wysokości aż 24 400 zł – zakupione zostanie 16 kompletów strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”.

Zakup strojów oraz warsztaty zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ,,Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt "Nasze korzenie" to działania w kierunku zachowania ludowej kultury i tradycji górali żywieckich poprzez zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” oraz prowadzenie warsztatów rękodzieła ludowego  opracowany przez GCKPT Radziechowy-Wieprz i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Mały Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: http://www.radziechowy-wieprz.pl

Ostatnio dodani twórcy regionalni

Bożena Śleziak
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Biżuteria, Haft, Koronkarstwo, Szydełkowanie
Czytaj więcej
Marian Łoboz
Gmina:
Jeleśnia
Rodzaj twórczości:
Rzeźba
Czytaj więcej
Katarzyna Piętka
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Bibułkarstwo
Czytaj więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Żywiecki Raj".
Strona finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.