Podsumowanie warsztatów zdobnictwa bibułkowego w Jeleśni

Od września do grudnia 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni realizował warsztaty zdobnictwa bibułkowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Jeleśnia. Instruktorkami były Zofia Ważka i Natalia Murańska z Sopotni Małej oraz Grażyna Patera z Jeleśni.

Celem warsztatów było nabycie umiejętności wykonywania tradycyjnych ozdób z bibuły krepiny z zastosowaniem tradycyjnych materiałów, technik i wzorów, podniesienie poziomu wykonania dziecięcych prac zgłaszanych w konkursie zdobnictwa bibułkowego, przekazanie tradycji przez najstarsze bibułkarką młodemu pokoleniu i możliwość kontynuowania tradycyjnej dziedziny sztuki ludowej, wykorzystanie zdobytych umiejętności jako dodatkowego źródła dochodów dla szkoły oraz indywidualnie dla poszczególnych dzieci, poznanie aktualnego stanu zdobnictwa bibułkowego jako jednej z dziedzin twórczości ludowej w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, odtworzenie i podtrzymywanie tradycyjnych form wyrobów bibułkowych o charakterze zwyczajowym, obrzędowym, dekoracyjnym oraz próba adaptacji tradycyjnych wzorów do współczesnych potrzeb.

Umiejętności zdobyte przez dzieci zaowocowały pięknymi kompozycjami przysłanymi na konkurs, który był uwieńczeniem pracy zarówno dzieci jak i instruktorów.

Przedmiotem konkursu były tradycyjne i współczesne formy zdobnictwa bibułkowego. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z gminy Jeleśnia, a szczególnie te, które brały udział w warsztatach zdobnictwa bibułkowego. W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze szkół z terenu gminy Jeleśnia nadsyłając 36 prac. Każdy z uczestników złożył dwie prace.

Jury przy ich ocenie brało pod uwagę zgodność wyrobu z tradycyjnymi wzorami, kompozycję, wygląd estetyczny, staranność wykonania, nowatorskie formy adaptowania wyrobów bibułkowych do potrzeb współczesnych.

Niezmiernie ważnym zjawiskiem jest wykonywanie tradycyjnych form zdobnictwa bibułkowego będący najbardziej naturalną formą jego kultywowania. Cieszy równocześnie fakt podejmowania autorskich adaptacji tradycji zdobnictwa bibułkowego do dzisiejszych potrzeb i upodobań estetycznych. Na konkurs wpłynęły współczesne kompozycje zarówno inspirowane dawnymi wzorami, jak też prezentujące ciekawe, nowatorskie rozwiązania. Zdecydowana większość złożonych na konkurs tradycyjnych wyrobów bibułkowych, a także wiele inspirowanych tradycją, nowatorskich rozwiązań prezentuje wysoki, wyrównany poziom wykonawstwa, o czym świadczy przyznanie wielu równorzędnych nagród.

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 lutego 2014r. /wtorek/ godz. 9.00 połączone z warsztatami zdobnictwa bibułkowego z udziałem twórczyń ludowych z Gminy Jeleśnia.

Źródło, foto: GOK Jeleśnia

Tekst: http://www.zywiecki24.pl

Ostatnio dodani twórcy regionalni

Bożena Śleziak
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Biżuteria, Haft, Koronkarstwo, Szydełkowanie
Czytaj więcej
Marian Łoboz
Gmina:
Jeleśnia
Rodzaj twórczości:
Rzeźba
Czytaj więcej
Katarzyna Piętka
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Bibułkarstwo
Czytaj więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Żywiecki Raj".
Strona finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.